Приоритети

Приоритети

7. Въвеждане на трудово-образователна повинност за отпадналите от системата на образованието

Да дадем втори шанс за възпитание и образование на младежите.