Приоритети

Приоритети

5. Данък „Солидарност“ на физическите лица с доход над 1 милион лева годишно

Който има много, следва да носи отговорност към обществото.