Приоритети

Приоритети

3. Засилена децентрализация на местната власт

Пряк избор на областните управители.