Приоритети

Приоритети

20. Създаване на нови работни места чрез облекчения за малкия и средния бизнес

Държавата да не натоварва бизнеса, а да търси начини да го подпомага и насърчава.