Приоритети

Приоритети

2. Намаляване на броя на депутатите до 120

По-малък, но по-ефективен и работещ Парламент.