Приоритети

Приоритети

19. Окрупняване на ВУЗ-ове и създаване на техни филиали в Северозападна България и Родопите

По-ефективно разпределение на ВУЗ-овете за по-качествено и модерно висше образование.