Приоритети

Приоритети

18. България на шест региона с шест индустриални парка

3-годишни данъчни облекчения  за стартираща индустрия.