Приоритети

Приоритети

14. Стимулиране на раждането на второ дете с изплащането за него на 350 лв. месечно за срока на майчинството

Във времена на тежка демографска криза майките трябва да са спокойни за отглеждането на децата си.