Приоритети

Приоритети

13. Безплатни лекарства за всички деца до 7-годишна възраст

Напредъкът и цивилизоваността на едно общество се определятпо грижите му за най-малките и слабите.