Приоритети

Приоритети

12. Безплатен таблет за всеки ученик

Всяко дете има право да влезе в информационния век.