Приоритети

Приоритети

11. Създаване на фирми с държавно участие при изкупуването и преработка на земеделска продукция

Държавата е най-големият собственик на земеделска земя и като такъв е нужно да създаде съответните регулации в сектора, за да подпомогне земеделските стопани.