Политическа програма

Политическа програма

Ние, членовете на Европейския парламент от Коалиция „България без цензура“, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз (ЗНС) и „Движение Гергьовден“:

 

-  ще даряваме 80 % от заплатите си за социалната политика в Република България,

- ще работим за европейско разследване на ЕРП-тата и ограничаване на естествените монополисти под опеката на държавата,

-  ще въведем практиката за прозрачност в политиката „Чисти ръце“ на европейско равнище,

- ще отстояваме икономическите, политическите и социалните интереси на всеки обикновен българин,

- ще работим за развитието на Европйския съюз, като равностойна федерация с обща външна политика, общи въоръжени сили и полиция и обща социална защита на най-бедните членове на ЕС.

Ние сме ново поколение български граждани, които вярваме, че

 

БЪЛГАРИТЕ ЗАСЛУЖАВАМЕ ПОВЕЧЕ

 

1. Повече за безработните

Разкриване на нови работни места в производството, земеделието и високите технологии. Минимален базов доход - 400.00 евро - равен с минималния доход в Европейския съюз.

 

2. Повече за бизнеса

Данъчни облекчения за фирмите, които наемат работници до 30 годишна възраст. Отпадане на бюрокрацията с обслужване на едно гише и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в работата на общинските и държавните служби. Електронно кандидатстване за европейските фондове и улеснени процедури.

 

3. Повече за младите българи

Създаване на Фонд „Чиста земя“ за оземляване на младите българи и младите земеделци. Безлихвено кредитиране на старта в бизнеса. Държавен ангажимент към работодателите за доплащане на минималните заплати и осигуровките на българи до 30 годишна възраст за 6 месеца при наемане на позиция според квалификацията им.

 

4. Повече за майките

Безплатни лекарства за децата до 18 годишна възраст, техните майки и бременните жени. По 350.00 лв. за раждането на второ дете. Допълнителни добавки за майки с висше образование. Еднократна помощ от 2 000.00 лв. при раждане на дете и 1 000.00 лв. при сключване на първи брак за студенти и висшисти. Защита от уволнение на младите бащи.

 

5. Повече за пенсионерите

Безплатно здравеопазване за пенсионерите. Незабавно повишаване на минималната пенсия на 260.00 лева. Ускорено изравняване на минималните пенсии с пенсиите в Испания, Гърция и Кипър.

 

6. Повече за военните и полицаите

Възстановяване на казармата. Повишаване на боеспособността на българската армия и заплащането на военнослужещите. Въвеждане на трудово-образователна повинност. Висок обществен статус на полицейския служител, съвременно оборудване, достойни доходи и държавно гарантирани високи степени на застрахователна защита на военните и полицаите и техните семейства.

 

7. Повече за студентите

Повишаване на качеството на висшето образование чрез усвояване на европейските фондове. Увеличаване на студентските стипендии и отпадане на правилото за връзка между доходите и успеха на студентите. Обвързване на бизнеса със стажантски програми за завършилите студенти. Въвеждане на правилото – държавната субсидия следва студента.

 

8. Повече за земеделците

Ефективно усвояване на земеделските фондове за малките производители за сметка на големите и създаване на условия за коопериране на малките земевладелци. Създаване на държавни предприятия за изкупуване и преработка на земеделска продукция.

 

9. Повече за учителите

20% увеличение на учителските заплати. Увеличение на бюджета за образование на 7% от брутния вътрешен продукт. Повишаване на качеството на материално-техническата база. Създаване на възможност за кариерно развитие и повишаване на квалификацията на заетите в системата.

 

10. Повече за заетите в здравеопазването

Увеличаване на бюджета за здравеопазване поне с 1%. Въвеждане на електронна здравна карта. Повишаване на доходите на работещите в системата на здравеопазването. Стимулиране на лекарите, фелдшерите и медицинските специалисти, за да се развиват в България.

 

11. Повече за регионите

Спиране на обезлюдяването чрез равномерно разпределяне на европейските фондове. Изравняване на качеството на живот на българските региони с това в София. Стимулиране на бизнес развитието в опустелите райони.

 

12. Повече за младите предприемачи

Подкрепа за стартиращия бизнес чрез „Фонд за развитие на България“, в който на едно гише да се извършва административно обслужване на инвеститори в земеделието, високите технологии и производството.

 

13. Повече за хората с увреждания

Безплатно здравеопазване за хората с над 50% инвалидност. Създаване на достъпна и приветлива среда за хората с увреждания и повишаване на качеството на грижа за тях. Пожизнени решения на ТЕЛК за инвалидите и хората с трайна нетрудоспособност.

 

14. Повече за децата

Безплатно здравеопазване за децата. Осигуряване на безплатен таблет за всеки ученик. Промяна на образователната системата към развитие на индивидуалните заложби на младите.

 

15. Повече за спортистите

Възстановяване на стадиони, зали и игрища. Свободен достъп до съоръженията и безплатни тренировки за спортни таланти и младежи. Финансиране на аматьорския спорт при подрастващите и възстановяване на училищните шампионати. Елитните български спортисти ще бъдат назначавани към армията и полицията. Данъчни облекчения при дарения за развитие на спорта.

 

16. Повече за културата

Увеличаване на държавното финансиране за фондовете в творческите съюзи на писателите, композиторите, художниците, филмовите дейци, журналистите, артистите, музикалните дейци, архитектите и преводачите. Европейско финансиране за възстановяване на културни обекти и изграждане на инфраструктура до тях. Данъчни облекчения при дарения за развитие и съхраняване на културата.

 

17. Повече за екологията

Отговорно и балансирано използване на природните ресурси. Съхраняване на природата и икономически прогрес чрез устойчиво развитие.