Община Варна

Община Варна

Община Варна - N35 в бюлетината

ПП "България без цензура" се явява самостоятелно.

Листа за общински съветници:

 1. Поля Великова Димитрова-Ченева
 2. Милена Найденова Найденова
 3. Десислава Пенчева Пенчева
 4. Димитър Николаев Урумов
 5. Христо Тодоров Христов
 6. Камелия Димитрова Трифонова
 7. Анита Христова Любенова
 8. Деница Костова Панайотова
 9. Милка Михалева Димитрова
 10. Александър Хрисимиров Георгиев
 11. Валентин Миланов Вълчанов
 12. Георги Миланов Георгиев
 13. Цветан Илиянов Петров
 14. Стоян Иванов Тодоров