Община Пловдив

Община Пловдив

Община Пловдив – N17 в бюлетината

ПП "България без цензура" се явява самостоятелно.

Кандидат за кмет - Атанас Любенов Панчов

Листа за общински съветници:

  1. Дяко Александров Дяков
  2. Атанас Любенов Панчов
  3. Тезджан Феймиева Наимова
  4. Тихомир Христов Петров
  5. Иван Иванов Запрянов
  6. Александър Ангелов Велчев
  7. Ангел Костадинов Калоянов
  8. Соня Иванова Георгиева-Ангелова
  9. Марина Спасова Иванова

Кандидати за кметове на райони:

Тихомир Христов Петров – район „Централен“

Тезджан Феймиева Наимова – район „Източен“

Ангел Костадинов Калоянов – район „Тракия“

Соня Иванова Георгиева-Ангелова – район „Северен“

Александър Ангелов Велчев – район „Южен“