Видео

Десислава Тодорова, водач на листата на КП ББЦ във Видин

26.09.2014г.