Новини

"Малка Харта" - програмен документ на "Презареди България"

"Малка Харта"

1.Изчистване и презареждане на бъгнатата политическа система.

2.Съдебна реформа и гарантиране на справедлив съдебен процес. Съдебна система без политици.

3.Създаване на независим антикорупционен орган. Стига сме борили корупцията, време е да я победим. Никой няма право да бъде корумпиран - политици, чиновници, лекари, полицаи и граждани - пасивни участници.

4.Службите и НАП – без рекетьорски функции. Големият бизнес да си плаща данъците.

5.Малкият бизнес - свещена крава

6.Солидарност на държавата с младите, безработните, образованите и беззащитните

7.Намаляване на неграмотните до нула. Образователна система в техническото образование и новите технологии по стандарта на Дания. България има задължение да бъде най-образованата европейска нация заради липсата на друга реална икономика. Прости избиратели - прости управляващи - срам за нацията. Поговорката „Учи, за да не работиш“ е забранена.

8.Рестарт на медийната среда - независими и свободни медии, които имат правото да не са подлога на властимащите.

9.Въвеждане на Златен стандарт: държавата има задължението да е пестелива, а народът – правото да бъде богат.

10.Национален суверенитет на България в Европа. Границата на България – крепост за нашественици, сърцето на нацията - отворено за страдалците.

СТЪПКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

1. Мандатност за всички национални политически длъжности. Максимум два мандата за депутати, премиери, президент. Присъствието в политиката не е на всяка цена за никого.

2.Мажоритарност на всички избори. Пряк мажоритарен избор на всички депутати, съдии и прокурори – районни и градски.

3.Въвеждане на процедурата "отзоваване" за всички, нарушили волята на избирателите си. Сваляне на всички имунитети.

4.Операция "Лустрация" за всички политици на прехода, замесени в корупционни схеми. Гарантиране правото на Прокуратурата да задържа и разследва всички без изключение за злоупотреба с власт и корупция.

5.Отнемане правото на премиера да раздува щата на Министерски съвет и висшата администрация. Постоянен брой на министри и министерства, изрично записан в Конституцията на Република България.

6.Политиците нямат право на вмешателство в съдебната система, тя е самоопределяща се и самодостатъчна отделна власт.

7.Организиране на референдуми при нисък праг на гражданско желание - 100 хил. гласа и валидност при резултат 50% + 1 от гласувалите, независимо от броя на участвалите гласоподаватели

8. Въвеждане на образователен ценз за упражняване правото на глас и поощряване на образованата майка за сметка на необразованата. Държавата не толерира майки без образование и под 16-годишна възраст.

9.Трудова повинност (казарма) с образователен елемент за всички неграмотни българи, незавършили 8 клас и навършили пълнолетие.

10.Гарантиран базов доход за всички завършили висше образование в рамките на първите две години след дипломирането, равен на минималната работна заплата. Умен народ, горда нация.