Местни Структури
Снимка: bulgariabezcenzura

Велико Търново

Област Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев №15, стая №106 и №107

 

Областно ръководство

Председател Илия Димитров

Заместник-председатели: Румен Горанов, Пламен Петков

 

Членове на Национален Съвет на регионите:

Илия Димитров, Румен Горанов, Пламен Петков, Пламен Георгиев, Петко Душков

 

Общински ръководства

 

Община Велико Търново

Председател Румен Горанов

Заместник-председатели: Милко Александров, Цветомир Димитров

 

Община Горна Оряховица

Председател Димитър Дончев

Заместник-председатели: Атанас Давидков, Димитър Стоянов

 

Община Елена

Председател Станимир Ямаков

Заместник-председател Руже Чолакова

 

Община Лясковец

Председател Пламен Георгиев

Заместник-председатели: Руси Руси, Марко Станчев

 

Община Павликени

Председател Валя Драганова

Заместник-председатели: Ивайло Борисов, Камелия Николова

 

Община Полски тръмбеш

Председател Светлин Гърбузанов

Заместник-председател Симона Радева

 

Община Свищов

Председател Пламен Петков

Заместник-председатели: Милен Илиев, Антон Антонов, Мирослав Йорданов

 

Община Стражица

Председател Петьо Михов

 

Община Сухиндол
Председател Валя Драганова