Местни Структури

Търговище

Общински ръководства

Търговище

Председател: Станьо Александров

Зам.-председатели: Борислав Маринов, Съби Стоянов, Еми Якубова
Контакти:

тел: 0898 720 400