Местни Структури

Стара Загора

 
Членове на Национален съвет на регионите:
 
Райко Колев
Калин Георгиев
Делка Алексиева
Антон Топалов


Общински ръководства

 

Гълъбово

Председател: Милко Иванов

Контакти:

Гълъбово, ул. Георги Бенковски 13      

тел: 0879 876 166

Казанлък

Председател: Галин Георгиев

Зам.-председател: Койчо Алексиев

Контакти:

Казанлък, бул. Никола Петков 37А       

тел: 0879 876 165

Мъглиж

Председател: Делка Алексиева

Павел Баня

Председател: Райко Колев

Раднево

Председател: Антон Топалов

Зам.-председатели: Христо Христов, Тодор Тодоров

Контакти:

тел: 0879 876 167

 

Чирпан

Контакти:

тел: 0878 011 699