Местни Структури

София - град

Централен офис:

Контакти:

бул. Черни връх 25А, бизнес център Хемус, ет. 1

тел. 0877 175 435

e-mail: bgbc_reception@yahoo.com

Офиси:
 
гр. София, бул. Андрей Сахаров, жк. Младост-1, в сградата на бл. № 74 А, офис 11
гр. София, жк. Люлин-6, бул. Джавахарлал Неру 29, ет. 2, м. 61
гр. София, жк. Надежда I, трафопост до бл. 144

 

23 МИР

Областно ръководство

Председател: арх. Румен Русев

Зам. председатели: Светослав Виячки, Любомир Млеченков
Секретар: Йордан Симонски

 

Общински структури
Район „Витоша“

Председател Румен Русев

Заместник-председатели: Цветомира Боцаковска, Стоимена Петрова, Валентин Йонов, Илиян Трендафилов

 

Район „Изгрев“

Председател Любомир Млеченков

Заместник-председатели: Людмил Тишев, Илия Стамболийски

 

Район „Красно село“

Председател Огнемир Пенчев

Заместник-председатели: Влатко Григоров, Теодора Малашевска, Динко Апостолов, Стилиян Иванов

 

Район „Лозенец“

Председател Николай Колев

Заместник-председатели: Момчил Момчилов, Радослав Ивановски, Ивайло Цанков, Светозар Дренски

 

Район „Младост“

Председател Янита Димитрова

Заместник-председатели: Светослав Виачки, Георги Гичев, Люцкан Люцканов

 

Район „Триадица“

Заместник-председател:  Красимира Васева


 25 МИР – София-град

 

Областно ръководство

 

Заместник-председатели: Венета Колева, доц.Николай Радулов

 

Членове на Национален Съвет на регионите:

 Методи Методиев

 

Общински ръководства

 

Район „Връбница“

Заместник-председатели: Мирослав Момчилов, Кирил Димитров

 

Район „Илинден“

Заместник-председатели: Йордан Гулев, Росен Дамянов, Димитър Стоименов, Аделина Гаджелова, Адриан Борисов

 

Район „Люлин“

Председател Венета Колева

Заместник-председатели: Величка Димитрова, Петър Банев, Владислава Илиева

 

Район „Надежда“

Председател Митко Георгиев

Заместник-председатели: Ангел Палазов, Николай Манчев, Десислава Петрова

 

Район „Нови Искър“

Председател

Заместник-председатели: Славяна Нешева, Юлиян Игнатов, Кирил Цанев, Ивайло Илиев

 

Район „Овча купел“

Председател Методи Методиев

Заместник-председатели: доц.Николай Радулов, Кирил Кирилов, Светослав Кофелев, Иван Костадинов