Местни Структури
Снимка: bulgariabezcenzura

Сливен

Областно ръководство

Председател - Георги Балабанов

Заместник-председатели: Иван Данчев, Пламен Пенчев, Людмила Зинкова, Коста Къчев

Членове Национален Съвет на регионите

Георги Балабанов

Иван Данчев

Пламен Пенчев

Людмила Зинкова

Коста Къчев

Общински ръководства


Котел

Председател - Коста Къчев

Заместник-председател - Данислав Милков


Нова Загора

Председател: Пламен Пенчев

Заместник-председатели: Милен Митев, Христо Кирков, Пеньо Кавалеров


Сливен

Председател - Иван Данчев

Заместник-председатели: Антон Цонков, Антон Стефанов

Секретар - Диана Георгиева


Твърдица

Председател - Людмила Занкова

Заместник-председатели: Иванка Колева, Мирослава Маркова


За контакт:
Сливен, бул. Братя Миладинови 10     

тел: 0878 011 994

e-mail: barekov.sliven@gmail.com