Местни Структури

Силистра

Общински ръководства

Силистра

Председател: Катя Христова

Зам.-председатели: Орлин Явашев, Теодора Сурова