Местни Структури
Снимка: bulgariabezcenzura

Разград

Областно ръководство

Председател:

Заместник-председатели: Анета Тодорова, Владимир Димитров и Христо Коев

 

Членове на Национален Съвет на регионите

Юлиян Колев, Виолета Илиева и Анета Тодорова

 

Общински ръководства

Разград

Председател: Ангел Янков

Зам.-председател: Павел Еленски