Местни Структури

Перник

Област Перник

 

Областно ръководство

Председател

Заместник-областен председател Константин Иванов

 

Членове на Национален Съвет на регионите:

Костадин Иванов, Катя Иванова

 

Община Перник

Председател Катя Иванова

Заместник-председатели: Емил Димитров, Зорница Иванова, Ивайло Иванов, Людмил Георгиев

 

Община Трън

Председател Десислав Банков,

Зам.-председатели: Константин Иванов, Десислава Христова, Светослав Богословов