Местни Структури

Монтана

Област Монтана

 

Областно ръководство

Председател Александър Атанасов

Заместник-председатели: Димитър Първанов, Данаил Крумов

 

Членове на Национален Съвет на регионите:

Александър Атанасов, Пламен Петков, Светлин Гогов, Румен Петров, Ваньо Иванов, Георги Иванов

 

Общински ръководства


Община Берковица

Председател Георги Иванов

Заместник-председатели: Симеон Симов, Галя Цекова, Димитър Каменов

 

Община Бойчиновци

Председател Румен Петров

Заместник-председатели: Димитър Иванов, Васил Василев, Пламен Русинов

 

Община Брусарци

Председател Емил Михайлов

Заместник-председатели: Зарка Божинова, Борис Георгиев

 

Община Вълчедръм

Председател Емил Ефремов

Заместник-председатели: Венелин Викентиев, Николай Николов

 

Община Вършец

Председател Димитър Първанов

Заместник-председатели: Красимир Костов, Илия Златанов, Димитрана Антонова

 

Община Георги Дамяново

Председател Димитър Димитров

 

Община Лом

Председател Наталия Славчева

Заместник-председатели: Иво Манастирски, Димитър Цветанов, Александър Александров

 

Община Медковец

Председател Ваньо Иванов

Заместник-председатели: Борис Паньов, Любомир Ангелов

 

Община Монтана

Председател Светлин Гогов

Заместник-председатели: Александър Атанасов, Пламен Петков, Ивайло Томов, Асен Фонин, Валентин Георгиев

 

Община Чипровци

Председател Илиана Лилова

Заместник-председатели: Кирил Ангелов

 

Община Якимово

Заместник-председатели: Емил Тасев, Васил Колев