Инициативи

Основни инициативи

Трудово-образователна повинност

За въвеждането на трудово-образователната повинност няма нужда от промяна в държавното устройство и управление – съответно свикване на ВНС не е необходимо. Необходимо е обаче гласуване на нов закон – Закон за трудово-образователната повинност. Той, по своята същност, ще бъде специален и трябва да регламентира: кръга от лица попадащи в обсега на този закон, техните права и задължения, продължителността и естеството на трудовата и образователната дейност, местата, в които това ще се прави и т.н. Целта е да се социализират маргинализирани групи, които заради лошото управление на държавата в миналото са останали декласирани от обществото. Тази мярка компенсира лошата семейна и образователна среда на израстване. В рамките на режима на трудово-образователна повинност момчета и момичета ще учат занаяти, ще придобиват професии, ще усвояват основни цивилизационни кодове. Ще се акцентира върху културно-историческото наследство, националната идентификация, семейните ценности.