Инициативи

Основни инициативи

Прогресивно подоходно облагане

Прогресивното подоходно облагане с необлагаем минимум е данъчна практика в почти всички страни от ЕС. 10-те процента плосък данък в момента ощетяват хазната и дискриминират хората с ниски доходи, които плащат колкото хората с високи доходи. Принципът навсякъде е, че колкото повече получаваш, толкова по-голям е налогът. По-богатите консумират повече публичен ресурс, за да формират приходите си и трябва да са солидарни с по-бедните. Корпоративният плосък данък „печалба” остава 10%, за да стимулира вътрешното предприемачество и да привлича външни инвестиции. Работниците на минимална работна заплата ще бъдат облекчени в доходното облагане. В срочен стратегически план данъкът върху доходите ще е обвързан с образователния ценз на работника и броят на децата в семейството му. Висшистите с потомство ще ползват данъчни облекчения с цел стимулиране на раждаемостта. Целта е справяне с демографската криза, съхраняването на семейството като ценностна единица на обществото и стимулиране на образованието и високата професионална квалификация в духа на Стратегията „Европа 2020”, която има за цел поне 40% граждани с висше образование (към моемнта под 35% в България). Необходима е промяна в Закона за облагане данъците на физическите лица и свързаните с него нормативни и поднормативни актове.

Новини от Прогресивно подоходно облагане
повече