Инициативи

Основни инициативи

Операция "Чисти ръце"

Необходимо е гласуване на нормативен акт, с който ще се делегират широки правомощия на орган, който да даде прозрачност върху имуществото и начините на неговото придобиване от лицата, заемащи ръководни длъжности в държавата .Обхватът на операцията ще засегне всички лица, които са били министри, народни представители и висши магистрати през последните 25 години. Съставът на органа ще се състои предимно от магистрати и аналитици, които ще минат през първоначална проверка по критериите на операцията. Органът ще се назначава от НС, но ще е автономен в действията си и ще се ръководи единствено от законите в страната. Най-важното е той да е независим от идеологическа, политическа, икономическа, социална, религиозна и международна намеса.