Инициативи

Основни инициативи

Операция "Справедливост"

Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс ще сложи край на рекета на банките и частните съдебни изпълнители и ще даде равни права на кредиторите и длъжниците. Зачестилите проблеми и повтарящите се порочни практики при принудителното съдебно изпълнение водят до драстично нарушаване на конституционните и европейски права на длъжниците, което поражда значително обществено напрежение. Нуждата от бързо и ефективно съдебно изпълнение не може и не бива да бъде за сметка на основните човешки права на засегнатите страни. Необходимостта от равнопоставеност между различните субекти в изпълнителния процес и от съдебната защита на длъжниците в случаите на незаконосъобразно нарушаване на техните права налага изменение на нормативната уредба.

Приемайки законопроекта на "България без цензура", Народното събрание ще се раздели още веднъж на граждани и мафиоти, но дори и най-слабата държава е по-силна от най-силната мафия, защото държавата, това сме всички ние!