Инициативи

Основни инициативи

Фонд "Чиста земя"

Идеята за създаване на фонд "Чиста земя" е да оземли хората до 30-35-годишна възраст, които искат да се занимават активно с биоземеделие. Младите хора да получат до 50 декара от Държавния поземлен фонд, голяма част от които така или иначе пустеят необработени, както и до 50 000 евро, които могат да дойдат от еврофондовете и при определени условия може и да не се връщат, като с тях да бъдат подпомогнати за производството на екопродукция. Искаме да върнем кооперативното земеделие, така че българската продукция да се продава на пазара без посредници. Биоземеделието е шанс и за възраждането на много райони от страната, в които има висока безработица - срамно е да внасяме домати от Албания или картофи от Египет, само защото големите вериги искат това, и парите ни да изтичат в чужбина.