Инициативи

Основни инициативи

Бизнес ангели

Идеята е взаимствана от страните в Западна Европа и САЩ и гарантира сигурност при развитието на малкия и среден бизнес. Много хора, особено младите, имат идеи, но не могат да ги реализират заради липсата на пари. Те са принудени или да емигрират и да ги осъществят зад граница, или да работят нещо друго. В същото време има хора, които разполагат със средства, които могат да вложат, за да реализират един бизнес на млад българин. Но как това да се случи? Решението е просто - държавата ще създаде условия и ще регламентира връзката между тези два субекта. Така, ако млад човек с бизнес идея бъде подкрепен от човек с пари, финансиращият ще може да разчита на гаранции от държавата, че ако начинанието се провали, тя ще му възстанови между 50 и 70% от инвестицията. В другия вариант - ако бизнесът се окаже успешен, каквато е целта, този, който дава парите, няма да плаща данъци, а ползите за обществото ще са невъобразимо по-големи, изразяващи се в нови работни места, откриване на нови пазари, задържане на младите и предприемчиви хора в България и много други.