Инициативи

Основни инициативи

Агенция за развитие на България

Агенцията за развитие на България ще подпомага развитието, стартирането на нов бизнес в страната, като максимално премахне традиционната бюрокрация, която в момента отблъсква инвеститорите. Образно казано, тя ще се състои в съчетаването на всички необходими процедури, лицензии и разрешителни и обединяването им в услуга, предлагана на едно гише, на което да се прави бизнес. Който желае да създаде фирма, независимо колко вложи, ще отива там и без посредници ще получава цялата документация, както и място, на което да строи. По този начин ще премахнем рекета на чиновниците и бихме улесни максимално правенето на бизнес в България, защото именно бизнесът ще ни помогне да имаме икономически растеж и от там - да вдигнем доходите на хората.