Инициативи
  • Необходимо е гласуване на нормативен акт, с който ще се делегират широки правомощия на орган, който да даде прозрачност върху имуществото и начините н
  • Прогресивното подоходно облагане с необлагаем минимум е данъчна практика в почти всички страни от ЕС. 10-те процента плосък данък в момента ощетяват х
  • За въвеждането на трудово-образователната повинност няма нужда от промяна в държавното устройство и управление – съответно свикване на ВНС не е необхо
  • Малката Меган Пейви е 2-годишно дете с двойно гражданство - българско и британско, родено във Великобритания, което английските власти отнеха от баща
  • "България без цензура" има ясна и балансирана позиция по отношение на кризата в Украйна. Тя е проевропейска, против инвазия в Украйна, но и против ико
  • Идеята е взаимствана от страните в Западна Европа и САЩ и гарантира сигурност при развитието на малкия и среден бизнес. Много хора, особено младите, и
  • Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс ще сложи край на рекета на банките и частните съдебни изпълнители и ще даде
  • Идеята за създаване на фонд "Чиста земя" е да оземли хората до 30-35-годишна възраст, които искат да се занимават активно с биоземеделие. Младите хора
  • Агенцията за развитие на България ще подпомага развитието, стартирането на нов бизнес в страната, като максимално премахне традиционната бюрокрация, к